logo

Terminy fotografa

Termin ?lubu Oferta specjalna !!!
Ch?tnie zrobimy zdj?cia plenerowe nad morzem lub w Tatrach. Mo?emy równie? wybra? si? z Pa?stwem do Pary?a, Londynu, Rzymu lub innego pi?knego zak?tka ?wiata na sesj? plenerow?. Oczekujemy tylko pokrycia kosztów noclegu oraz podró?y. Cena us?ugi pozostaje taka sama.

Soboty zaj?te w 2013 roku:


Kwiecie? 13, 20, 21, 27
Maj 25
Czerwiec 1, 8, 15, 29
Sierpie? 10, 17, 24, 31
Wrzesie? 7, 14, 21, 28
Pa?dziernik 5, 12Zdjeci? ?lubne plenerowe mog? odbywa? sie w tygodniu !!!

Je?li chcesz sprawdzi? czy termin nie jest jeszcze zarezerwowany, skontaktuj si? z nami telefonicznie, za pomoc? formularza lub mailowo !!!
facebooktwittergoogle +Vimeo YouTube
Design Micha? Jankowski
Copyright Jankowski & Sitkiewicz © 2013